HAKKIMDA

Merhaba ben Fulya Gürbüz,

Ekonomi okuryazarlığının yaygınlaşması amacıyla başlattığım yolculuğumun hikayesini paylaşmak istiyorum.

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde finans sektörüne ilk adımımı attım.

2003-2004 döneminde Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladım.

2004 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Doktora programına kabul edilmemle birlikte en son çalıştığım İktisat Yatırım’dan ayrıldım.

2006 yılında üniversitelerde yarı zamanlı dersler vermeye başladım.

Ekim-Aralık 2007 döneminde Turkcell Hazine Bölümünün kullandığı bilgi işlem altyapısının yenilenmesi projesinde Turkcell ve yazılım firması Coretech arasında köprü görevi üstlendim.

2008 yılında ekonomi ve finans ile ilgili haber, veri ve analizleri yayınlamak amacıyla kurucu ortak olarak hayata geçirdiğimiz finanstrend.com’da makro-ekonomik veri analizlerimi yayınlamaya başladım.

2010 yılında doktora programından mezun oldum.

2006-2014 döneminde üniversitelerde finansal matematik, finansal ekonometri, sigorta matematiği, olasılık, türev ürünleri fiyatlandırılması ve teorileri üzerine yarı-zamanlı dersler verdim.

2013 yılında İFM Medya’nın danışmanlık yaptığı şirketlere makro-ekonomik raporlar yazmaya başladım. 2019 yılından beri makro-ekonomik analizlerimi kendi blogum olan fulyagurbuz.com’da da yayınlamaktayım.

Davranışsal ekonomi ile ilgilenmeye başladığım 2019 yılında, profesyonel koçluk temel eğitimini tamamlayarak edindiğim bakış açısı ve araçlarla “Ekonomi Koçluğu”nu modelleyerek ekonomi okuryazarlığının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya başladım.

Temmuz 2020’de makro-ekonomik analizlerimi paraanaliz.com’da köşe yazarı olarak yayınlamaya başladım. Haziran 2020’de paraanaliz.com yazarlarının dahil olduğu eğitim ekibine katılarak interaktif “Ekonomi Verilerinin Şifresi” online eğitimimi vermeye başladım. 

2008 küresel finansal kriz, 2018 yılında ABD’nin başlattığı ticaret savaşı ve son olarak Kovid-19’un etkisiyle gelir dağılımındaki süregelen bozulma Türkiye’de hane halkının satın alma gücünü, dolayısıyla da işgücü piyasasının zayıflamasına sebep olurken bireylerin, çalışan kesimin ve işverenlerin (hane halkının) makro-ekonomik sorunlara ilgisi giderek artıyor. Sosyal medya, makro-ekonomik yorumlar ve beklentilerin sunulduğu geniş ve etkili bir mecra. Birebir gerçekleştirdiğim Ekonomi Koçluğu seanslarıyla hane halkının ekonomi okuryazarlığı alışkanlığını kazanmaları halinde; doğrudan yorumları, görüşleri ve beklentileri kabul etmek yerine kendi ekonomik öngörülerine sahip olabildiklerini, ekonomiye yönelik yorumları daha bilinçli dinleyerek doğru sorularla sorgulayabilme kabiliyetine ulaştıklarını deneyimlemekteyim. Bu deneyimi, modellediğim ekonomi koçluğu teknik ve araçlarıyla “Finansal Davranış ve Ekonomi Okuryazarlığı” eğitim ve seminerlerimle desteklemekteyim.

Amacım; ekonomi okuryazarlığını yaşı, eğitim seviyesi, mesleği ne olursa olsun çalışan, çalışmayan, işveren ve yeni iş kurma aşamasında olanlara aktararak ekonomik ortam hakkında kendi öngörülerine sahip olmalarını sağlamak. Ekonomi okuryazarlığı temeliyle sağlamlaştırılmış finansal okuryazarlığın; yatırım, üretim, tüketim ve tasarruf etme konularında daha sağlıklı kararlar alınmasında etkili olduğuna inanıyorum.

Modellediğim ekonomi koçluğu ve araçlarının desteğiyle öğrencilerimle, özel sektör katılımcılarıyla, üniversitelerde konuk olarak verdiğim seminerlerle ve online olarak haftada 1 olmak üzere 90 dakikalık toplam 4 modülden oluşan “Ekonomi Verilerinin Şifresi” eğitimimle ekonomi okuryazarlığının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Bir ileri adımla “Merkez Bankası Faaliyetlerinin Ekonomiye Etkisi” eğitimim ile ekonomi okuryazarlarına Merkez Bankasının ekonomik gelişmeler üzerindeki rolünü keşfetmelerini amaçlıyorum.

Güncel eğitimlerimi pamagaza.com adresinden takip edebilirsiniz.