HAKKIMDA

Dr. Fulya Gürbüz

Ekonomi Okuryazarı, Eğitmen, Ekonomi Koçu

www.fulyagurbuz.com

Twitter: @dr_fulyagurbuz

LinkedIn: Fulya Gürbüz, Ph.D.

Instagram: @dr_fulyagurbuz

ÖĞRENİM

2004-2010      Doktora, Bankacılık, Marmara Üniversitesi, İstanbul

(Doktora Tezi: “Küresel Kriz Sonrası Yeni Bankacılık Ürünleri: Düzenleme, Risk ve Sektöre Katkıları”)

2003-2004      Yüksek Lisans, Finans Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1988-1994      Lisans, Matematik, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

KATILDIĞIM EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

16 Ekim 2019  Profesyonel Koçlar İçin Online Hikaye Anlatıcılığı, İstanbul

Yaz, 2019        Profesyonel Koçluk Temel Eğitimi, House of Human, İstanbul

27 Ekim 2017  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı, TKYD, İstanbul

http://www.tkyd.org/tr/faaliyetler-egitim-programlari-gelecek-egitimler-bagimsiz-yonetim-kurulu-uyeligi-ihtisas-programi.html

1994-1995      Çağdaş Yönetim Teknikleri, Maine Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, İstanbul

İŞ DENEYİMİ

2020-devam   Köşe Yazarı, www.paraanaliz.com

2019-devam   Ekonomi Okuryazarlığı Eğitmenliği

2018-devam   Ekonomi Editörü, www.fulyagurbuz.com,

2013-2022   Makro-Ekonomik Araştırma ve Raporlama, İFM Medya Tanıtım ve Geliştirme, İstanbul

2008-2018      finanstrend.com Kurucu Editörü, Finanstrend İnternet Hizmetleri, İstanbul

(Ekonomi ve finansal verilerin analizi, yorumlanması, yayınlanması)

Eki-Ara 2007   Danışman, Turkcell Hazine Bölümü, İstanbul

(Turkcell Hazine Bölümü tarafından kullanılan bilgi işlem altyapısının yenilenmesi projesinde Turkcell ve yazılım firması Coretech arasında köprü görevi üstlendim)

1999-2004      Hazine Bölümü, İktisat Yatırım Menkul Değerler, İstanbul

(Sabit getirili menkul kıymetlerin alınıp satılması, Araştırma Bölümü ile ortak raporlar sunumlar hazırlanması)

1997-1999      Hazine Bölümü, Yatırım Finansman Menkul Değerler, İstanbul

(Sabit getirili menkul kıymetlerin alınıp satılması, raporlanması)

1996-1997      Hazine Bölümü, Eczacıbaşı Menkul Değerler, İstanbul

(Sabit getirili menkul kıymetlerin alınıp satılması, raporlanması)

1994-1996      İş Bankası Menkul Değerler Müdürlüğü, İstanbul

(Sabit getirili menkul kıymetlerin alınıp satılması, raporlanması)

ÖĞRETİM DENEYİMİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finans Matematiği Lisans Programı (İngilizce)

  . Ayrık Zamanlı Finans (Discrete Time Finance)                                  2013-2014

  . Türev Ürün Fiyatlama ve Menkul Kıymetler (Derivative Pricing and Securities)            2013-Güz

  . Olasılık (Probability)                                                                                       2012-Güz

  . Sigorta Matematiği (Actuarial Mathematics)                                      2010-2011

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Lisans Programı (İngilizce)

  . Finansal Ekonometri (Financial Econometrics)                                 2009-2010

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü (Türkçe)

  . Finansal Matematik                                                                                          2006-Güz

AKADEMİK YAYINLAR

Gürbüz Kocabalkan, F., “UCITS, Serbest Fonlar ve Türev Ürünler: Risk ve Sektöre Katkıları”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, No:1, Temmuz 2011

Gürbüz Kocabalkan, F. ve Pişkin, Ç., “İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin Fiyatlaması”, Active Dergisi, No:44, 2005

VERDİĞİM EĞİTİMLER

14-15-27-29 Eylül 2022… Ekonomi ve Finansal Sistem, Türk Telekom, online, @TimDanismanlik

Türk Telekom çalışanlarına Dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü sunulmuş; makroekonomik verilerin nasıl hesaplandıkları ve veriler arasındaki ilişkiler resmedilmiş; finansal sistem, finansal piyasalar, finansal ürünler ve finansal davranış hakkında detaylı bilgiler aktarılmış, davranışsal ekonomi ve finansal davranış çerçevesinde makroekonomik gelişmelerin finansal piyasaları nasıl etkilediği ortaya konmuştur.

2 Eylül 2022… Genel Ekonomi, Garanti Emeklilik MT Eğitim Programı, online, @TimDanismanlik

Garanti Emeklilik MT çalışanlarına Dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü sunulmuş; makroekonomik verilerin nasıl hesaplandıkları ve veriler arasındaki ilişkiler resmedilmiş, davranışsal ekonomi ve finansal davranış çerçevesinde makroekonomik gelişmelerin finansal piyasaları nasıl etkilediği ortaya konmuştur.

4-5 Ağustos 2022… Genel Ekonomi, Garanti Bankası MT Eğitim Programı @TimDanismanlik

 Garanti Bankası MT çalışanlarına Dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü sunulmuş; makroekonomik verilerin nasıl hesaplandıkları ve veriler arasındaki ilişkiler resmedilmiş, davranışsal ekonomi ve finansal davranış çerçevesinde makroekonomik gelişmelerin finansal piyasaları nasıl etkilediği ortaya konmuştur.

19 Temmuz 2022…  Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Acıbadem Sağlık Grubu, online, @TimDanismanlik

Acıbadem Sağlık Grubu MT’lerine finansal davranış ve finansal okuryazarlık ile ilgili bilgiler aktarılıp (faiz, finansal tablolar, işletme sermayesi, finansal rasyolar, finansal piyasalar, finansal yatırım araçları),  ekonomi ve finans arasındaki ilişkiyi resmedip, Dünya ve Türkiye makroekonomik görünüm sunulmuş, makroekonomik veriler arasındaki ilişkiler gösterilmiş, makroekonomik gelişmelerin finansal piyasaları nasıl etkiledikleri ortaya konmuştur.

26 Mayıs 2022… Ekonomik Göstergeler ve Finansal Piyasaların Analizi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, online, @TimDanismanlik

Kuveyt Türk çalışanlarına Dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü sunulmuş, makroekonomik veriler arasındaki ilişkiler gösterilmiş, makroekonomik gelişmelerin finansal piyasaları nasıl etkiledikleri ortaya konmuştur.

12 Mayıs 2022… Ekonomi ve Finansal Okuryazarlık, B/S/H, online

B/S/H bayilerinin makroekonomik görünümü anlayabilmeleri, tahmin yapma pratiği kazanabilmeleri, mevcut makroekonomik ortam ve beklentiler çerçevesinde risklere dikkat çekilerek finansal yönetime ilişkin stratejiler geliştirebilmeleri amaçlanmıştır.          

28 Mart 2022… Ekonomi Okuryazarlığı, Beykent Üniversitesi İktisat Kulübü, online seminer

Katılımcılara yurt dışı ve yurt içi ekonomik görünüm resmedilmiş, merkez bankalarının rolü ortaya konmuş, ekonomi verileri arasındaki ilişkiler aktarılmış, tahmin gücü kazandırılmıştır.

17 Mart 2022… Ekonomi Okuryazarlığı ve Finansal Okuryazarlık, Ege İhracatçı Birlikleri, online

 Katılımcılara dış ticaret merceğinde yurt dışı ve yurt içi ekonomik görünüm resmedilmiş, merkez bankalarının rolü ortaya konmuş, ekonomi verileri arasındaki ilişkiler aktarılmış, tahmin gücü kazandırılmış, risk yönetimine ilişkin reel uygulama örnekleri sunulmuştur.

9 Mart 2022… Ekonomi Okuryazarlığı, Çağdaş Gençlik Beyoğlu, online seminer

Katılımcılara ekonomi ve finansal okuryazarlığın farkı ve birbirleriyle ilişkisi anlatılmış, ekonomik görünüm resmedilmiş, veriler arasındaki ilişkiler ortaya konmuş, tahmin gücü kazandırılmıştır.

22 Şubat 2022… Ekonomi Okuryazarlığı, İMMİB Akademi, online

Katılımcılara dış ticaret merceğinde yurt dışı ve yurt içi ekonomik görünüm resmedilmiş, merkez bankalarının rolü ortaya konmuş, ekonomi verileri arasındaki ilişkiler aktarılmış, tahmin gücü kazandırılmıştır.        

8-9-10-14-15 Haziran 2021… Ekonomi Okuryazarlığı, METLIFE, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, online

Bu eğitim, dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Metlife’ın yatırım danışmanlarına ekonomi okuryazarlığı pratiği kazandırmak amacıyla verilmiştir. Katılımcılar, sigorta sektörü dahil olmak üzere makro-ekonomik verilerle ilgili gelişmeleri ve veriler arasındaki ilişkiyi keşfetmişlerdir. Bunun yanında, geleceğe yönelik olası gelişmelerin sigorta sektörünü ve müşteri portföylerini nasıl etkileyebileceğini, buna ilişkin olarak nasıl stratejiler geliştirebileceklerini analiz etme kabiliyeti kazanmışlardır.

Ekim 2020… Merkez Bankası Faaliyetlerinin Ekonomiye Etkisi, paraanaliz.com, online

Katılımcıların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyetlerinin ekonomiyi nasıl etkilediğini, öncü merkez bankalarının faaliyetlerinin dünya ve Türkiye ekonomisine yansımalarını keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Haziran 2020… Ekonomi Verilerinin Şifresi, paraanaliz.com, online

Katılımcıların makro-ekonomik verilerin arasındaki ilişkileri keşfedip makro-ekonomik görünüm hakkında fikir sahibi olmaları ve tahmin etme gücü kazanmaları amaçlanmaktadır.

Nisan-Haziran 2020… Ekonomi Koçluğu, bireysel, online

Koçluk şapkası altında danışanların kendi değerleri ve amaçları doğrultusunda makro-ekonominin özel ve profesyonel yaşamlarını nasıl etkilediğini ve etkileyebileceğini keşfetmeleri amaçlanmıştır. 

11 Mart 2020… Finansal Davranış ve Ekonomi Okuryazarlığı, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul

Katılımcıların finansal davranışlarını tanımaları ve ekonomi okuryazarlığının finansal davranışları üzerindeki etkilerini keşfetmeleri amaçlanmıştır.

27 Kasım 2019… Finansal Davranış ve Ekonomi Farkındalığı, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

Katılımcıların finansal davranışlarını tanımaları ve ekonomi okuryazarlığının finansal davranışları üzerindeki etkilerini keşfetmeleri amaçlanmıştır.

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/sektorel-egitim-ve-profesyonel-gelisim/gecmis-etkinlikler

10 Ekim 2019… Ekonomi Okuryazarlığı, Coldwell Banker Söz Ofis, İstanbul

 Katılımcıların enflasyon ve üretimin nasıl bir eğilim izlediğini, enflasyon ve üretimi etkileyen faktörleri keşfetmeleri, tahmin yapma gücü kazanmaları amaçlanmıştır. 

12 Eylül 2019… Finansal Davranış ve Ekonomi Farkındalığı, Coldwell Banker Söz Ofis, İstanbul

Katılımcıların finansal davranışlarını tanımaları ve ekonomi okuryazarlığının finansal davranışları üzerindeki etkilerini keşfetmeleri amaçlanmıştır.

2013-2014… Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul

Katılımcıların vak’a analizleri ile birlikte risk ve risk türlerini öğrenmeleri, risk hesaplama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

KATILDIĞIM ETKİNLİKLER

28 Ağustos 2019         İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dinleyici, İstanbul

http://www.iso.org.tr/haberler/meclis-konusmasi/iso-meclisi-iso-500u-ve-turkiye-ekonomisini-konustu/

24 Ocak 2013             “RISING VISION OF 2023, The New Financial Center Istanbul” Paneli, dinleyici, Davos-İsviçre

 (İsviçre’nin Davos şehrinde 23-27 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomi Forumu’nda dönemin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın panelist olarak katıldığı ve İstanbul’un finans merkezi olmasına yönelik görüşlerin ve ekonomik ortamın tartışıldığı panele, kurucu ortağı olduğum finanstrend.com adına davetli olarak katıldım.)

20-21 Ekim 2011        Finansal Mühendislik Konferansı, dinleyici, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir

https://itf.ieu.edu.tr/finconference/

FAALİYET VE İLGİ ALANLARIM

Ekonomi Okuryazarlığı

(Ekonomi okuryazarlığını, makroekonomik veriler arasındaki ilişkiyi keşfederek makroekonomik görünüm hakkında fikir sahibi olmak olarak tanımlıyorum. Ekonomi okuryazarlığı temeliyle desteklenmiş finansal okuryazarlığın, rasyonel karar almada etkili olduğuna inanmaktayım.)

Merkez Bankası Faaliyetleri

(Finans ve ekonomi okuryazarlığında merkez bankası faaliyetleri göz ardı edilmemelidir.)

Finansal Davranış

(Bireyler finansal okuryazarlık yolculuğuna, parasal davranışlarını keşfederek başlamalıdır.)

%d blogcu bunu beğendi: