Küresel imalat sektörü mayısta kan kaybetti, hizmet sektörü büyüyor

S&P Global Mayıs ayı sektörel PMI ilk verilerini açıkladı. PMI dediğimiz “Purchasing Managers Index”, yani satın alma müdürleri endeksi. S&P Global her ay onlarca ülkenin hizmet ve imalat sektörlerindeki satın alma müdürlerine bir anket gönderiyor ve ilk sonuçlarını ay bitmeden açıklıyor. Tüm ülkeler için nihai veriler anketin yapıldığı ayın bitiminden sonraki ayın ilk iş günü yayınlanıyor. Dolayısıyla 1 Haziran’da yayınlanacak küresel PMI verilerinde gelişmeleri ülkeler bazında daha detaylı okuyacağız.

Kaynak: HCOB, S&P Global

PMI anketinde ilgili sektöre ait üretim, yeni siparişler (yurt içi ve ihracat), mevcut işler, satın alma, tedarik süresi, istihdam, stok seviyesi, girdi maliyetleri, çıktı fiyatları ve son olarak gelecek 12 aya ilişkin üretim beklentilerinin bir önceki aya göre artıp azalmadığı soruluyor. Endeks 50 değerinin üzerindeyse ilgili faaliyetin bir önceki aya göre büyüdüğü, altında ise küçüldüğü, eşit ise değişim olmadığı anlamına geliyor.

PMI öncü verileri sadece ABD, Avustralya, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya’yı kapsıyor. Mayıs ayı öncü verilerine göre adı geçen ekonomilerde hizmet sektörleri büyümelerini sürdürürken, imalat sektörlerinde Japonya hariç büyük kan kaybı var. İmalat sektörü ihracat siparişlerindeki düşüş devam ediyor. Fiyatlar tarafında ise enflasyonist baskı zayıflıyor. Raporlardan gelen ipucunda Çin imalat sektöründeki yavaşlamanın ihracat siparişlerini olumsuz etkilediği notunu okuduk. Yine Mayıs ayına ilişkin olarak tedarik zincirinde sıkıntı kalmadığı, istihdamda kan kaybı olmadığı, mevcut işlerin üretimi desteklediği de diğer gelişmeler arasında yer aldı.

Biliyoruz ki Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere en büyük ihracat ortaklarımız. Başta Avrupa ve Euro Bölgesi olmak üzere büyük ihracat pazarlarımızdan gelen imalat sektörlerinde daralma işaretleri Türkiye’nin başta ihracat siparişleri olmak üzere imalat sektörünü aşağı yönlü baskılıyor.

Nitekim TCMB’nin Mayıs ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerine göre Türkiye imalat sektöründe mevcut yurt içi ve ihracat siparişleri bir önceki aya göre düştü, son üç ayda kaydedilen üretim hacmi de bir önceki aya göre geriledi.

Kaynak: TCMB

İmalat sektörü kapasite kullanım oranlarında ise tablo daha iyi; Mayıs ayında dayanıklı tüketim malları ve ara mal imalatında kapasite kullanım oranları bir önceki aya göre yükselme kaydetti, dayanıksız tüketim malları ve yatırım malları imalatında ise kapasite kullanımı geriledi.

Kaynak: TCMB

RKGE’de siparişlerdeki düşüşe karşın stoklardaki azalmadaki yavaşlama ara ve dayanıklı tüketim mallarındaki kapasite kullanım artışlarını desteklediğini anlıyoruz. Öte yandan dayanıksız tüketim malı imalatı kapasite kullanımındaki gerileme ihracat siparişlerindeki düşüş işaretini açıklıyor.

Şubat-Mart-Nisan döneminde aralıksız yükselen yatırım malları imalatında kapasite kullanımının Mayıs ayında gerilemesi ise reel sektörün finansmana erişiminin zorlaştığından mı yoksa talebin zayıflamasından mı yoksa bir nefes alma payı mı olduğunu ay sonunda açıklanacak Mayıs ayına ilişkin MÜSİAD’ın açıklayacağı SAMEKS endeks verilerinde ve 1 Haziran’da açıklanacak İSO imalat sektörü PMI verilerinde ve 2 Haziran’da açıklanacak dış ticaret verilerinde anlamaya çalışacağız.

fulyagurbuz.com

Ekonomi Gündemi: Borç, enflasyon, güven endeksleri, kapasite kullanımı, pmi, politika faizi, turizm

22-26 Mayıs haftasında enflasyondaki artışın yavaşlayarak da olsa süreceğini, merkezi yönetimin borç stokunun artmaya devam edeceğini, turizm gelirinde artışı, politika faizinin ise sabit tutulacağını söyleyebiliriz. Mayıs ayı kapasite kullanım oranları, reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksleri ve küresel PMI verileri Türkiye ekonomisine yönelik talep ve üretim eğilimini ortaya koyacak.

22 MAYIS 2023, PAZARTESİ

MAYIS AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ – TÜİK

2023 yılı Nisan ayında tüketici güven endeksi aylık %9,2’lik artışla 87,5 seviyesine yükselmişti. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması kötümser durumu gösteriyor. Döviz kurunun seyri, enflasyon, maddi durum, maaş zamları, ekonomiye yönelik beklentiler, işsizlik gibi daha birçok etkenin tüketici güven endeksini etkilediğini not edelim.

Kaynak: TÜİK

NİSAN AYI YURTDIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (YD-ÜFE) – TÜİK

2023 yılı Mart ayında YD-ÜFE yıllık %40,35, aylık %1,65 artış kaydetmişti. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere döviz kurundaki yıllık değişim, YD-ÜFE’de paralele yakın bir değişim ortaya koyuyor. Nisan ayında döviz kurundaki hafif artışın YD-ÜFE’de de yıllık bazda artışa sebep olması beklenebilir. Aylık bazda ise döviz kurundaki artışa bağlı olarak YD-ÜFE’deki artış sürecektir.

Kaynak: Turkey Data Monitor

MART AYI TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ (TARIM-GFE) – TÜİK

2023 yılı Şubat ayında Tarım-GFE yıllık %69,99, aylık %1,22 artış kaydetmişti. Mart ayı döviz ve emtia gelişmeleri Tarım-GFE’nin yıllık artışında yavaşlamanın sürebileceği, aylık artışların ise süreceği işaretlerini veriyor.

Kaynak: TÜİK

NİSAN AYI MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

2023 yılı Mart ayında merkezi yönetimin borç stoku 4 trilyon 487 milyar TL ile bir önceki aya göre %6,6’lık artış kaydetmişti. TL cinsi borç stoku aynı dönemde aylık %12,2’lik artışla 1 trilyon 688 milyar TL’ye, döviz cinsi borç stoku ise aylık %3,4’lük artışla 2 trilyon 798 milyar TL’ye yükselmişti. Buna göre toplam borç stokunun %62’sini döviz cinsi stok oluşturmaktadır. Son veriler ışığında 2023 yılının ilk çeyreğinde merkezi yönetimin toplam borç stoku GSYH’nin %26,1 seviyesi ile tarihi düşük seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Turkey Data Monitor

23 MAYIS 2023, SALI

MAYIS AYI ÖNCÜ KÜRESEL PMI VERİLERİ – S&P GLOBAL

(https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases)

2023 yılı Nisan ayında küresel imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre hızlanarak büyüme kaydetmiş, siparişler gerilemiş, istihdam artmış, girdi maliyetleri ve çıktı fiyatlarındaki artış yavaşlamıştı. Küresel hizmet sektörü ise Nisan ayında hızlı büyümesini sürdürmüş, yerel siparişler artmış, istihdamdaki artış sürmüş, girdi maliyetlerindeki artış yavaşlarken çıktı fiyatlarındaki artış hızlanmıştı. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere, Kanada ve Avustralya’yı kapsayacak olan öncü PMI verileri Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatına ilişkin ipuçları verecek.

Kaynak: S&P Global

24 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA

MAYIS AYI İMALAT SEKTÖRÜ KAPASİTE KULLANIM ORANLARI (KKO) – TCMB

Arındırılmamış verilere göre 2023 yılı Nisan ayında KKO, bir önceki aya göre 1,9 yüzde puan artışla %75,4 seviyesine yükselmişti. Tüm alt gruplarda (tüketim malları, ara mallar ve yatırım malları imalatında) KKO bir önceki aya göre yükselme kaydetmişti.

Kaynak: TCMB

MAYIS AYI REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (RKGE) – TCMB

2023 yılı Nisan ayında RKGE aylık 2,8 puanlık artışla 108,0 seviyesine yükselmişti. Endeksin 100 üzerindeki değerler ankete katılan reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı (iyimser) anlamına geliyor, 100 altındaki değerler ise kötümserlik anlamına geliyor. Nisan ayı anket sonuçlarına göre son üç ayda üretim miktarı ile mevcut yurt içi ve ihracat siparişlerinin bir önceki aya göre arttığını, son üç ayda ortalama birim maliyetlerinin önceki aya göre düştüğünü, gelecek üç ay beklentilerinde ise birim maliyetlerin ve satış fiyatlarının yükseleceği işaretini almıştık.

Kaynak: TCMB

MAYIS AYI SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ – TÜİK

2023 yılı Nisan ayında güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre %1,1 yükselmiş, perakende ticaret sektöründe %1,3 gerilemiş, inşaat sektörlerinde de %0,1’lik düşüş kaydetmişti. TÜİK’in hesaplayıp yayınladığı güven endeksleri 0-200 aralığında değer almakta, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Kaynak: TÜİK

25 MAYIS 2023, PERŞEMBE

TCMB PARA POLİTİKASI TOPLANTISI – TCMB

TCMB, 27 Nisan 2023 tarihli toplantısında 1 hafta vadeli borç verme faizi olan politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tutmuş, yayınladığı basın bülteninde mevcut politikanın yeterli olduğu, 6 Şubat tarihli deprem felaketinin yılın ilk yarısına etkilerinin takip edileceğine dikkat çekilmişti. TÜFE’deki yıllık yavaşlama eğilimi yılın ikinci yarısında TCMB’den faiz indirim hamlesi getirebilir.

Kaynak: Turkey Data Monitor

26 MAYIS 2023, CUMA

NİSAN AYI TURİZM İSTATİSTİKLERİ – KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Mart 2023’te Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki aya göre %25 artışla 2 milyon 336 bin kişiye, ülkeden ayrılan turist sayısı aylık %18 artışla 2 milyon 311 bin kişiye yükselmişti. Net turizm geliri ise Mart ayında aylık %19’luk artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2023 yılı ilk çeyreğinde toplam net turizm geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23’lük artışla 7,3 milyar dolara yükseldi. İlkbahar ve yaz döneminde turizm gelirleri artmaya devam edecek.

Kaynak: Turkey Data Monitor

fulyagurbuz.com

Ekonomi Gündemi: Beklenti anketi, bütçe, dış borç, enflasyon, istihdam, konut fiyat, konut satış

15 MAYIS 2023, PAZARTESİ

NİSAN AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE VERİLERİ – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Geçen hafta açıklanan ve merkezi yönetim bütçesi ile yakın değerler sunan nakit bütçe verilerine göre 2023 yılı Nisan ayında 244,5 milyar TL gelir, 403,6 milyar TL gider kaydedildi, nakit dengesi 159,1 milyar TL açık verdi.

Kaynak: Turkey Data Monitor

MART AYI ÜCRETLİ ÇALIŞAN İSTATİSTİKLERİ – TÜİK

2023 yılı Şubat ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre 28 bin kişi düşüşle 14 milyon 516 bin kişiye geriledi. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi. Toplam istihdamın %54,7’si ticaret ve hizmetler sektöründe, %34,7’si sanayi sektörüne, %10,5’i inşaat sektöründe yer almaktadır.

Kaynak: Turkey Data Monitor

16 MAYIS 2023, SALI

NİSAN AYI TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TARIM-ÜFE) – TÜİK

2023 yılı Mart ayında Tarım-ÜFE yıllık %106,77, aylık %1,79 artış kaydetmişti. Nisan ayında Yİ-ÜFE ve TÜFE endekslerindeki gıda alt endeksindeki bir önceki aya göre artışı dikkate aldığımızda tarım üreticilerinin aylık bazda artışının süreceğini söyleyebiliriz.

Kaynak: TÜİK

NİSAN AYI KONUT SATIŞLARI – TÜİK

2023 yılı Mart ayında konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azalarak, bir önceki aya göre ise %31,8’lik artışla 105 bin 476 adet olmuştu. Yabancılara konut satışları ise Mart ayında aylık %1,9 artışla, yıllık bazda %38,7 düşüşle 3 bin 415 adet oldu.

Kaynak: Turkey Data Monitor

MART AYI ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU – TCMB

2023 yılı Şubat ayında özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu aylık 1,4 milyar düşüşle 149,3 milyar dolara gerilemişti. Detayda reel sektörün borcu aylık 1,3 milyar dolar düşüşle 97,7 milyar dolara geriledi, bankalarınki 42,7 milyar dolarla değişmedi, banka dışı finans kuruluşlarınınki aylık 0,1 milyar düşüşle 8,9 milyar dolara geriledi. Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu ise aylık 0,2 milyar dolar artışla 8,7 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Turkey Data Monitor

17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA

MART AYI KONUT FİYAT ENDEKSİ (KFE) – TCMB

2023 yılı Şubat ayında KFE bir önceki aya göre %8,4’lük artış, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %141,5’lik artış, reel olarak ise %56,3’lük artış kaydetmişti. Aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi inşaat maliyetlerindeki artış konut fiyatlarının da artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla Mart ayında konut fiyatlarındaki artış da sürecektir.

Kaynak: Turkey Data Monitor

TÜRKİYE’NİN MART AYI TOPLAM KISA VADELİ BORÇ STOKU VERİLERİ – TCMB

Türkiye’nin toplam kısa vadeli dış borç stoku 2023 yılı Şubat ayında aylık 0,6 milyar dolar düşüşle 153,1 milyar dolara gerilemişti. Orijinal vadesine bakılmaksızın gelecek 12 ayda vadesi dolacak toplam dış borç stoku 196,3 milyar dolar ile önceki aya göre 0,3 milyar dolar arttı. Kısa vadeli dış borcun %35,9’u (55 milyar dolar) özel sektör finans dışı kuruluşlara, %22,1’i (33,8 milyar dolar) TCMB’ye, %21’i ( 32,1 milyar dolar) kamu bankalarına,  %21’i özel sektör finansal kuruluşlara (32,2 milyar dolar) aittir.

Kaynak: Turkey Data Monitor

18 MAYIS 2023, PERŞEMBE

TCMB MAYIS AYI PİYASA KATILIMCILARI BEKLENTİ ANKETİ – TCMB

Nisan 2023 anket sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi %37,77’ye yükseldi, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %31,02’ye geriledi, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %17,54’e geriledi. Yıl sonu Dolar/TL kuru 23,154’e, gelecek 12 ay sonrasında Dolar/TL beklentisi 24,062’ye yükseldi. Yıl sonu cari açık toplamı 37,8 milyar dolara yükseldi, 2024 yıl sonu toplam cari açık ise 25,8 milyar dolara geriledi. Yıl sonu GSYH büyüme beklentisi %3,51’e, 2024 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi %4,43’e yükseldi.

Kaynak: Turkey Data Monitor

fulyagurbuz.com

Sanayi üretimi martta aylık %5,5 arttı, nisanda daha yavaş büyüyecek

Ne oldu?

TÜİK, 2023 yılı Mart ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Kaynak: TÜİK

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve 11 ili kapsayan deprem felaketlerinin yaşandığı Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %5,9 daralmıştı. Sanayi sektörünün tüm alt grupları aynı dönemde %2,3 ile %9,3 arasında daralma kaydetmişti. Not etmekte fayda var; TÜİK, sanayi üretim endeksinde aylık artışları takvim ve mevsimsellikten arındırılmış olarak hesaplıyor.

Artçı depremlerin sürdüğü Mart ayında ise başta sermaye malı üretimi olmak üzere sanayi sektörünün tüm alt grupları bir önceki aya göre %2,3 ile %10 arasında büyüme kaydetti.

Kaynak: TÜİK

Sanayi sektöründe toplam üretim Mart ayında bir önceki aya göre %5,5 artarken, yıllık bazda %0,1 oranında düşüş gösterdi.

2023 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 daralırken, bir önceki çeyreğe göre üretim %0,4 büyüme kaydetti. Dolayısıyla 2022 yılı son çeyreğinde yıllık %3,5 büyüme kaydeden GSYH’ye 2023 yılı ilk çeyreğinde sanayi üretimi tarafından önemli bir katkı gelmeyecek. Ekleyelim, 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre nominal olarak %6,9’luk düşüş kaydeden ihracat hacmi de ilk çeyrekte GSYH’ye katkıda bulunamayacak.

Ne olacak?

2023 yılı Nisan ayı için öncü göstergeler sanayi üretimi ile ilgili ne söylüyor? Cevabı baştan verelim, Nisan ayında sanayi üretimi Mart ayına göre daha yavaş bir hızla büyüyecek.

İlgilenenler için sebepleri sıralayalım;

. 2023 yılı Nisan ayında imalat sektöründe tüm alt ürün grubunda kapasite kullanım oranları bir önceki aya göre artış kaydetti.

. İhracat tarafında ise düşüş var; Nisan ayında ihracat hacmi nominal olarak önceki aya göre %18 oranında düştü.

. TCMB’nin yayınladığı Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre yatırım harcamaları Nisan ayında bir önceki aya göre arttı.

. Her ne kadar sanayi üretim endeksiyle çok yakın sonuçlar vermese de MÜSİAD’ın yayınladığı SAMEKS Sanayi Endeksi Nisan ayında pozitif bir tablo ortaya koydu: Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış verilere göre sanayi sektöründe üretim bir önceki aya göre %9,3’lük artış kaydetti.

. Son dönem hariç SAMEKS’e kıyasla TÜİK hesaplamasına görece daha yakın bir resim ortaya koyan İSO imalat sektörü PMI endeksi de Nisan ayında bir önceki aya göre %1,2’lik büyüme kaydetti.

Kaynak: İSO, S&P Global.

fulyagurbuz.com

Ekonomi Gündemi: Bütçe, cari açık, dış ticaret, inşaat maliyeti, işsizlik oranı, perakende satış, sanayi üretimi, sektörel ciro

8 MAYIS 2023, PAZARTESİ

NİSAN AYI NAKİT BÜTÇE VERİLERİ – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

2023 yılı Mart ayında bütçe gelir ve giderleri ile finansmanını gösteren nakit bütçe verilerine göre; gelirler 301,8 milyar TL, giderleri 336,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş böylece nakit bütçe dengesi 32,0 milyar TL açık vermişti. Ocak-Mart döneminde toplam 404,1 milyar TL bütçe açığı kaydedilirken, Hazine 617,4 milyar TL’lik net borçlanma gerçekleştirdi. 2022 yılı toplamında Hazine net borçlanması 437,2 milyar TL olmuştu. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, 15 Mayıs’ta açıklanacak olan merkezi yönetim bütçe verilerinde, nakit bütçe verisiyle benzer sonuçlar göreceğiz.

Kaynak: Turkey Data Monitor

10 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA

MART AYI SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ – TÜİK

2023 yılı Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %6,0, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 daralma kaydetmişti. Mart ayında bir önceki aya göre artış kaydeden dış ticaret, otomotiv sektörü üretimi ve ihracatı, ara mal ve dayanıklı tüketim malları imalatı kapasite kullanım oranları, mevcut siparişler, SAMEKS sanayi sektörü üretimi ve yatırım harcamaları sanayi üretimini destekleyecek.

Kaynak: Turkey Data Monitor

MART AYI İŞGÜCÜ VERİLERİ – TÜİK

Arındırılmamış verilere göre 2023 yılı Şubat ayında 34 milyon 668 bin işgücüne karşılık (aylık %0’lık değişim), toplam istihdam aylık %0,3 düşüş kaydetmiş, işsizlik oranı aylık 0,4 yüzde puan artışla %10,7 seviyesine yükselmiş, iş bulmakta umudunu kaybedenleri de kapsayan atıl işgücü oranı ise aylık 1,4 yüzde puanlık artışla %24 seviyesine yükselmişti.

Kaynak: TÜİK

MART AYI İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ – TÜİK

İnşaat maliyet endeksi Şubat 2023’te yıllık %72,4, aylık %2,1 artış kaydetmişti. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi inşaat maliyetleri döviz kuru artışından doğrudan etkileniyor. Kurdaki artışla birlikte inşaat maliyetlerindeki artış da sürecek.

Kaynak: Turkey Data Monitor

11 MAYIS 2023, PERŞEMBE

MART AYI ÖDEMELER DENGESİ – TCMB

Şubat 2023’te Türkiye hane halkı ile yurt dışındaki hane halkı arasında ekonomik faaliyetler sonucu oluşan döviz giriş çıkışları dikkate alındığında 8,8 milyar dolarlık cari işlemler açığı kaydedildi. Şubat ayında bir önceki aya göre dış ticaret açığının düşmesine bağlı olarak cari açık Ocak ayına göre 1,2 milyar dolar düştü. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam cari açık 18,8 milyar dolar iken, Şubat ayında son 12-aylık toplam cari açık 55,4 milyar dolara yükseldi. Mart ayında dış ticaret açığının bir önceki aya göre 3,7 milyar dolar azalması, net turizm gelirlerinin de aynı dönemde 0,4 milyar dolar artması cari işlemler açığının Mart ayında 5 milyar doların altına gerilemesine sebep olacak.  

Kaynak: Turkey Data Monitor

12 MAYIS 2023, CUMA

MART AYI DIŞ TİCARET MİKTAR VE BİRİM DEĞER ENDEKSLERİ – TÜİK

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi Şubat 2023’te aylık %11,3 azaldı, ithalat miktar endeksi %0,8 düşüş kaydetti. İhracat birim değer endeksi Şubat ayında aylık %0,9 arttı, ithalat birim değer endeksi aylık %4,8 düştü. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise aylık 4,7 puan artışla 84,9 değerini aldı.

Kaynak: Turkey Data Monitor

MART AYI PERAKENDE SATIŞ ENDEKSİ – TÜİK

Perakende satış hacmi Şubat 2023’te aylık %6,5’lik düşüş, yıllık bazda ise %21,5’lik artış kaydetmişti. Mart ayında ihtiyaç kredilerindeki aylık %9,4’lük artışın ve anketlerden gelen siparişlerde artış ve stoklardaki düşüş sinyallerinin perakende satışlara yukarı yönlü yansıyıp yansımadığına odaklanacağız.

Kaynak: TÜİK

MART AYI CİRO ENDEKSLERİ – TÜİK

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Şubat ayında aylık %5,1 düşüş kaydetmişti. Aynı dönemde inşaat ciro endeksi aylık %5,1 artmış; aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi %5,0, ticaret ciro endeksi %7,3, hizmet ciro endeksi ise aylık %1,5 düşüş kaydetmişti.

Kaynak: TÜİK

fulyagurbuz.com